Nieuws

We gaan de openbare ruimte in Westerzicht vernieuwen. We pakken veel aan: van bestrating tot riolering en van verlichting tot groen.

Kennisplatform Walcheren organiseert speciaal voor vrijwilligerscoördinatoren de workshop ‘Eigen grenzen’.

Op 1 juli 2024 start aannemersbedrijf Hoondert B.V. met saneringswerkzaamheden aan de Havenweg. Dit ter voorbereiding op de reconstructie van de Havenweg en Visodeweg.

Op 2 juli organiseert het Expertplatform van de Regionale Energiestrategie Zeeland een interactieve workshop 'Energiebesparing en Verduurzaming' voor bedrijven.

Begin 2024 is gestart met de inrichting van het park ‘de Helling’ op het Scheldekwartier. Het park vormt het sluitstuk van de inrichting van de openbare ruimtes rondom het Dok.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2024 is de heer W. Boonman van de VVD benoemd als wethouder. Maar wie is wethouder Boonman?

Aanbiedingen

Winkelen in Souburg