Nieuws

Renovatie wijkgebouw Mae Uku Oost-Souburg

Inleverpunten voor de mantelzorg bonnen 2022 in Oost-Souburg en Ritthem

We gaan 742 situaties behandelen waarbij er sprake is van mogelijk ongeoorloofd in gebruik genomen openbaar groen. Dit doen we per situatie in een gesprek met de ingebruiknemer. Openbaar groen Op basis van een inventarisatie door een extern onderzoeksbureau blijkt dat er sprake is van 742...

Op dit moment staan de volgende vacatures open: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (B); Procesregisseur Wmo en Jeugd; Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling A; Bestuurssecretaresse; Projectleider B Civiele Techniek; Projectleider C Civiele Techniek; Functioneel Beheerder Microsoft...

Gemeente Vlissingen nodigt inwoners en andere belanghebbenden uit om mee te denken over de Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023. Voordat we deze voorleggen aan de gemeenteraad, kunt u de conceptverordening van 30 november 2022 tot 31 januari 2023 inzien in de hal van...

Waarom? Tijdens de coronatijd werden er de afgelopen 2 jaar bijna geen handen meer geschud. Iemand een hand geven is wereldwijd de gebruikelijke manier van begroeting tussen 2 mensen. In de meeste culturen wordt de handdruk beschouwd als een teken van gelijkwaardigheid. Dit zette me aan het...

Aanbiedingen

Winkelen in Souburg