Nieuws

Monumentaal van Puffelen orgel in onderhoud.

Inleverpunten voor de mantelzorg bonnen 2022 in Oost-Souburg en Ritthem

Monumentaal van Puffelen orgel in onderhoud.

Monumentaal van Puffelen orgel in onderhoud.
Monumentaal van Puffelen orgel in onderhoud.
Het monumentale van Puffelen orgel uit 1874 in de historische kerk van Oost-Souburg is dringend aan onderhoud toe.
De windvoorziening/blaasbalg moet gerepareerd/ vernieuwd worden, Alle orgelpijpen worden schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.

Inmiddels is er door de orgelmaker begonnen met de ontmanteling van het orgel .
Met behulp van een aantal vrijwilligers is de windvoorziening/blaasbalg van het orgel naar beneden getransporteerd, en wordt de komende maand in de werkplaats van de orgelbouwer gerepareerd en vernieuwd.
Alle werkzaamheden worden gedaan door orgelmaker Martin Butter

Bijdrage voor het orgel
Het totale onderhoud van het orgel kost veel geld en is niet geheel afgedekt door subsidies.
Er zijn dus eigen financiële middelen nodig.
Wilt u ook een gift overmaken dan kan dat naar rekening: NL07 RABO 0373 7268 64 ten name van CVK Protestantse gemeente Oost-Souburg, met vermelding:  Onderhoud orgel.
U kunt ook een gift in de speciale collecte bus doen die in de ontmoetingsruimte staat.
Hartelijk dank voor uw gift!