Souburgsche Courant - page 2-3

2
3
OOST-SOUBURG - Na bijna tien
jaar van overleg en zoeken naar
een goede locatie, is de bouw van
het woonzorgcentrum op de hoek
van het Oranjeplein en de Burge-
meester Stemerdinglaan in Oost-
Souburg begonnen. De groene
stelling op het bouwterrein boort
honderdtwintig meter diep bron-
nen in de grond aan voor de koude-
warmteopslag. De realisatie van het
complex met 96 verpleegeenheden
en zestien huurappartementen,
dat zorgorganisatie WVO Zorg laat
bouwen ter vervanging van zorg-
centrum De Zoute Viever aan de
Dongestraat, duurt zo’n twee jaar.
“We zijn afhankelijk van de weers-
omstandigheden”, vertelt bouwad-
viseur Peter Morsink. “Als het hard
waait, kan een kraan niet draaien
en kun je niets doen. Pas als het
gebouw wind- en waterdicht is, kun
je met redelijke zekerheid een ople-
vertermijn noemen.”
DOOR BRITTA JANSSEN
De grond, waar basisschool De Tweemas-
ter-Kameleon (vroeger Pieter Louwerse-
school), het oude Rabobank-kantoor en
de pastorie zijn gesloopt, is gesaneerd
en het archeologisch onderzoek is ook
al afgerond. “Dat heeft, zoals verwacht,
geen spectaculaire vondsten opgeleverd”,
vertelt Morsink. Nu worden er onder
meer palen gemaakt voor de fundering.
“We boren gaten in de grond en storten
daar het beton voor de palen in. Op vier
meter diepte worden de palen afgewerkt.
Daarna wordt de kelder gemaakt. Als het
qua weer lukt om de grond uit te graven
en de kelder te bouwen voor het einde
van het jaar, dan mogen we blij zijn. En
dan komt het hele gebouw erbovenop.”
Filosofie
Dat gebouw gaat er aan de buitenkant
uitzien als een Zeeuws dorpje, vertelt de
bouwadviseur. “Voor de mensen die er
straks wonen, is het hun thuis. Dus je wilt
niet dat het eruit ziet als een zorginstel-
ling. We zijn allerlei stadshartjes afgeweest
om te kijken naar de sfeer die we wilden
creëren.” Door de variatie in de uitstra-
ling van de gevels lijkt het niet één groot
pand te zijn. Binnen ademt het de sfeer
van Scheldehof, het woonzorgcomplex
van WVO Zorg in de Zware Plaatwerke-
rij in het Scheldekwartier in Vlissingen. Of
de Souburgse nieuwbouw ook toeganke-
lijk wordt voor mensen uit de omgeving,
zoals Scheldehof, is nog niet duidelijk,
maar die kans is volgens Morsink aanwe-
zig. In ieder geval kunnen de bewoners
elkaar straks gezellig ontmoeten. “Jan de
Graaf, de voormalig directeur van WVO
Zorg, bedacht Ter Reede in Vlissingen als
grootschalig centrum met alle voorzie-
ningen voor de bewoners bij elkaar. Dat
bleek een gouden greep. Die filosofie is
ook gebruikt voor de Zware Plaatwerkerij
en nu de nieuwbouw in Oost-Souburg.”
Kindje
Over de toekomst van het huidige gebouw
van De Zoute Viever wordt nog overlegd.
“Het wordt bijna zeker gesloopt. Dat
het oud is, is niet zozeer erg, maar het
is gebouwd in het oude zorgstramien en
heel degelijk. Daardoor is het moeilijk, en
daarmee duur, om het gebouw te renove-
ren.” Gezien de vraag naar ouderenhuis-
vesting, acht Morsink de kans reëel dat
WVO Zorg een nieuwe zorgvoorziening
realiseert aan de Dongestraat.
Morsink had graag gezien dat de nieuw-
bouw in hartje Souburg was opgeleverd
voor zijn pensioen. Per 1 juli stopt hij offi-
cieel met werken, maar de bouw is nog
maar net begonnen. Onder meer het zoe-
ken naar een goede locatie en daarna het
regelen van nieuwe huisvesting voor de
basisschool, heeft jaren vertraging opge-
leverd. “Dit nieuwbouwplan is al vier, vijf
jaar klaar. Nu ik met pensioen ga, neemt
een team mijn werk over, maar ik blijf op
de achtergrond betrokken. Het is toch
mijn kindje, hè.”
Woonzorgcentrum aan Oranjeplein wordt Zeeuws dorpje
Zo ziet het er nu uit...
Souburgsche
Courant
• REDACTIE
Joep Bremmers:
Britta Janssen:
• ADVERTENTIES
Melanie Niewenhuijse:
0118 - 617661 of 06 - 58772284
• AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen
bij De Primera in de Kanaalstraat.
In Ritthem liggen er kranten bij
Dierenspeciaalzaak Van Lunteren.
• MEDEWERKERS
Ineke Vervorst-van Loon
Ruud Verbeek
Esther de Neef
Dick Schinkel
Lambert Prevoo
• VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg
en Ritthem/Vlissingen
BERGEN OP ZOOMSE BODE
MOERDIJKSE BODE
THOOLSE BODE
En dit wordt het. BEELD JYB ARCHITECTEN
BRON PHOTOGRAPHICS
FORT RAMMEKENS
de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270
O
Ost
-s
Ouburg
ge ak elijke winkel voor boeken, pasfoto’s, wenskaarten, kansspelen en tijdschrift
Kanaalstraat 91a
4388 CW Oost-Souburg
0118-681008
Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878
Schildersbedrijf
Kameleon
autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
of service op locatie
• sterreparatie zonder afspraak
Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
utoruitschade?
4 uur bereik aar, 7 dagen per week
ratis vervan end vervoer
f service op locatie
terreparatie onder afspraak
taalgl s Vlissingen
weg 13
441155
20B
Keurslagerij Gillissen CV,
keurslager
Walstraat 100, 4381 GE Vlissingen
Tel. 0118-412141, Fax: 0118-410025
8
stokken kip sate
4
BBQburgers
4
bekroonde BBQ worsten
4
gemarineerde varkens filets
19
99
Ook lekker in de koekenpan!
BBQ pakket in mooie koeltas
Tegen inlevering van deze bon
Geldig t/m zaterdag 17 juli 2021
Maximaal 2 aanbiedingen per klant
Speciaal voor inwoners van
Oost-Souburg en Ritthem
Keurslagerkoopje
2x pond mager
rundergehakt +
4 hamburgers
14
95
samen
1 4-5,6-7,8
Powered by FlippingBook