Souburgsche Courant - page 8

8
VLISSINGEN – Ovaa Motors is na ruim vier decennia in Oost-Souburg ver-
huisd naar Vlissingen. De voormalige koelcel van Smith Kaas aan de Mer-
curiusweg is voorzien van een heuse winkelpui en een verdiepingsvloer.
Vier weken geleden betrokken Steven en Casper Ovaa het pand waar ze
het familiebedrijf van vader Leo en moeder Hanny zullen voortzetten.
DOOR ERICA VAN STRIEN
Klanten vinden het nieuwe pand een
wereld van verschil en een hele stap voor-
uit. “Toch onderscheiden we ons ondanks
de groei door onze persoonlijke benade-
ring. En dat is wat enorm gewaardeerd
wordt” zegt Steven Ovaa (31).
Hoewel hij vanaf het moment dat hij kon
lopen belangstelling voor het vak aan de
dag legde, is het overnemen van Ovaa
Motors een geleidelijk proces geweest.
Hanny: “Sinds 2017 draait Steven volle-
dig mee in het bedrijf. Vanwege het voor-
nemen van Leo om mettertijd een stapje
terug te doen heeft hij een bedrijfsplan
geschreven, gericht op uitbreiding in de
toekomst.”
“Best een uitdaging, want banken willen
behalve een goed onderbouwd plan ook
zien waarmee we ons onderscheiden”,
vult Steven aan. We zijn er trots op dat we
dealer zijn van zowel wegmotoren, off-
road motoren en scooters.”
In 2018 haalt Steven de krant als win-
naar van de jaarlijkse Suzuki Motoren
Technicus Awards. “Het zou een vervolg
krijgen op Europees gebied, maar dat is
vanwege de coronacrisis niet meer van
de grond gekomen. Ik ervaar het als een
groot voordeel dat ik van jongs af aan al
rond loop in de werkplaats. Op mijn 9e
begon ik met crossen en mocht zelf aan
mijn motor sleutelen. Ik heb zeker wel op
het kruispunt gestaan om zowel voor de
wedstrijden te gaan en in de zaak te wil-
len, maar dat is geen combinatie.”
Zijn broer Casper heeft dat wel gedaan.
“Casper heeft echt geïnvesteerd in het
crossen, ook op Europees gebied (reed
in 2002/2003 Europees kampioenschap,
red.). Zijn werkgever gaf heel veel vrij-
heid. Nodig, want op welk niveau je deze
sport ook beoefent, je kunt het niet half
doen. Je steekt er ontzettend veel tijd in.
Niet alleen in trainen, maar ook conditie-
training, spullen onderhouden, voeding,
rust.
De broers nemen vanaf dit moment de
bedrijfsvoering van hun ouders over.
“Casper gaat voornamelijk de crossafde-
ling doen en het magazijnwerk dat daar-
bij hoort en lichte werkzaamheden in de
werkplaats. Ik richt me op de andere seg-
V.l.n.r. Casper, Steven, Leo en Hanny Ovaa. Foto: Erica van Strien.
Ovaa Motors verhuisd van Souburg naar Vlissingen
menten. We zitten er pas 4 weken in, het
is echt nog vers hè”, grijnst Steven.
Niet alleen het aanbod bij Ovaa Motors is
divers. Het publiek is dat ook. De leeftijd
van de gemiddelde motorrijder is 50-60
jaar. “Crossen is echt voor jonge gasten.
En dan zijn er nog Enduro-beoefenaars
(een crossmotor met een koplamp).
Enduro-wedstrijden zijn vaak in de Ach-
terhoek (bossen) maar ook op de open-
bare weg. De sport is geliefd onder men-
sen tussen de 40-50 jaar. Veel klanten die
vroeger crosten hebben nu hier hun hart
aan verloren.”
Hanny: “De jongens hebben hun handen
vol in dit seizoen, dus Leo blijft voorals-
nog achter de schermen fulltime actief
en zelf werk ik nog twee dagdelen per
week de administratie bij. Ach, het is voor
ons een stijl van leven. Leo komt echt uit
een ondernemersfamilie. Zijn oma had
een sigarenzaakje, zijn opa een kruide-
nierswinkel. Zijn ouders hebben de krui-
denierszaak overgenomen en daar is Leo
met de motors weer in gegaan. Met de
voortzetting van ons bedrijf door de jon-
gens is de cirkel rond.”
OVAA MOTORS
NU IN
VLISSINGEN
, GEVESTIGD AAN DE MERCURIUSWEG 1
Het adres voor uw
wegmotor, cross-
en enduromotor
en scooter.
Tevens verkoop van motorkleding, helmen, laarzen.
Ook voor reparatie en service het juiste adres.
Dealer van:
Suzuki-Husqvarna-Yamaha-Gasgas-Peugeot-Sym
1,2-3,4-5,6-7 8
Powered by FlippingBook