Souburgsche Courant - page 4-5

4
5
2021 zou hét feestjaar voor muziek-
vereniging Vlijt & Volharding in
Oost-Souburg worden. Op 8 augus-
tus 2021 is het namelijk 100 jaar
geleden dat de vereniging werd
opgericht. De vereniging was al op
volle kracht met de voorbereidin-
gen bezig, toen corona - zoals bij
vele andere evenementen - roet in
het eten gooide. Door de beperkin-
gen konden de festiviteiten in de
eerste maanden van het jubileum-
jaar niet doorgaan. Maar van uitstel
komt ditmaal geen afstel. Eind 2021
en in 2022 wordt het 100-jarig jubi-
leum alsnog groots gevierd.
Om alsnog alle festiviteiten te kunnen
laten doorgaan, is het eerste deel van de
agenda van het jubileum uitgesteld. De
geplande concerten van januari tot en
met juli 2021 zijn verplaatst naar 2022.
“De plannen van september tot en met
december 2021 kunnen hopelijk wel op
de geplande data plaatsvinden”, laat de
muziekvereniging weten.
Feestelijke opening
Op 11 september wordt het jubileum
feestelijk geopend met een mars door
Oost-Souburg en aansluitend een receptie
bij verenigingsgebouw De Blazer aan de
Ritthemsestraat, waarbij genodigden en
dorpsgenoten zijn uitgenodigd om met
de leden van Vlijt & Volharding het glas
te heffen.
Galaconcert
“Het galaconcert zou aanvankelijk de
spetterende afsluiting worden van het
jubileumjaar. Doordat andere concerten
zijn doorgeschoven is het niet langer de
afsluiting, maar spetterend blijft het zeker.
Het galaconcert wordt een nostalgische
avond in jaren ’20-stijl, waarbij wordt
teruggeblikt op de afgelopen eeuw, maar
zeker ook vooruitgekeken naar de toe-
komst. Oud-leden worden uitgenodigd
om te komen en zelfs deel te nemen als
ze dat willen. Voor deze bijzondere gele-
genheid wordt de Lasloods in Vlissingen
geheel omgetoverd tot sfeervolle jaren ‘
20-locatie.”
Op 12 februari 2022 vervolgt Vlijt & Vol-
harding het jubileumjaar met een inter-
actief concert in samenwerking met de
artiesten Vincent Houdijk en Bart de Rijk
van theatercollectief Raak!. Voorafgaand
aan dit concert verzorgt Raak! een aanvul-
lende lesmodule voor de basisscholen van
Souburg. De leerlingen die deelnemen
aan de lessen krijgen vervolgens een rol
tijdens het concert, zodat zij direct erva-
ring kunnen opdoen met optreden met
een orkest. “Bij de voorstelling van Raak!
zijn de vooroordelen van een blaasorkest
binnen de eerste tien minuten niet meer
aan de orde.” Het concert vindt plaats in
de sporthal van basisschool het Kroonju-
weel in Oost-Souburg.
Theaterspektakel
De plannen voor een groots theaterspek-
takel op de Karolingenburg zijn een jaar
opgeschoven, naar 1, 2 en 3 juli 2022.
“Tijdens deze voorstelling gaan we terug
naar het jaar 880, wanneer het leven van
de inwoners van Subburgh (het huidige
Souburg) ruw wordt verstoord door de
komst van de Vikingen. Samen met een
verteller, zandtekenares Gerrie Hondius en
de basisscholen van Souburg, vertelt Vlijt
& Volharding de spannende strijd tegen
deze indringers uit het verre noorden.”
Hoewel het nog altijd onzeker is wanneer
de situatie in Nederland weer normaal is,
hoopt Vlijt & Volharding deze festivitei-
ten zoals gepland te kunnen uitvoeren.
“Mocht het nodig zijn, dan worden uiter-
aard alle maatregelen in acht genomen
om de concerten voor iedereen veilig te
organiseren.”
Van uitstel komt in dit geval géén afstel
Festiviteiten jubileum Vlijt & Volharding opgeschoven
PIETER LOUWERSE
Het beeld van Pieter Louwerse, de in Oost-Souburg geboren schrijver en dichter,
is in dit jaargetijde omgeven door groen.
Wanneer je beperkt wordt door ziekte
of ouderdom is het juist belangrijk
om zoveel mogelijk verbonden te
blijven met mensen die je dierbaar
zijn en de wereld om je heen.
Dat is waar onze zorg voor staat.
Meer info over onze zorg en
activiteiten vind je op
Blijven genieten
met je kleinkind
• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
ww
Uw multi mer
pecialist
voor onderhoud en reparatie aan elk m
erk
bent u bij ons welkom
Officie
nault Erkend
Reparateur voor W
ren
www
Te
ssingen
)
www
Uw multi merken spe
t
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Rena
rkend
Reparateur voor Walchere
n
)
Marie
)
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
be
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
w
Uw
i merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
cieel
nault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
w
uto
dij
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw
mul
ti m
n speciali t
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel
nau
kend
Reparateur voor Walcheren
30
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vli singen
)
ww
.nl
Te
8466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
we
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Offic
iee
l Re
Erk nd
R parateur voor Walcheren
www
0
Mari Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
w
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw mult merken speciali t
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Re
Er
R parateur voor Walcheren
www
Mari C ieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw multi merken s
voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons welk
Off
icieel Renault Erkend
Re
parateur voor Walcheren
www.autodijkwel.nl
www.autodijkwe
Uw multi merken sp
voor onderhoud en reparatie a
bent u bij ons welko
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www.autodijkwel
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Soub
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
O
fficieel Renault Erkend
Rep
arateur voor Walcheren
www.autodijkwel.nl
Tel: 0118-417130
Mar
ie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www.autodijkwel.nl
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
Uw multi m
voor onderhoud
bent u
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
www.a
Uw multi m
voor onderhoud
bent u
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
www.autodijkwel.nl
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www.
Te
Marie Curieweg 3, 43
Uw multi merken
voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons welk
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-So
Uw multi merken specialist
ratie aan elk merk
Officieel R nault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Uw multi merken s
alist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Renau
kend
Reparateur v or Wal eren
www
Tel: 0118-417130
ouburg (Vlissingen
)
Tel: 0118-488466
Souburg (Vlissingen)
Uw multi merken specialis
t
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Renau t Erken
d
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie C
gen
)
Tel: 0118-488466
Ma
ngen)
Uw multi merken specialist
vo r onderho d en repar tie aan elk merk
Officie l Renault Erkend
Reparateur voor Walcher
w w
Uw ulti merk
ecialist
voor onderhoud en reparatie aan elk mer
k
bent u bij ons welkom
Officiee
ault Erkend
Reparateur vo r Wa
en
w .
gen
)
w .
Uw multi merken speci
voor nderhoud en repar tie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officie l Renau
end
Reparateur vo r Walcheren
w
M
)
w
466
Marie Cu
U
cialist
om
Officie
Re
Uw multi mer en specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
Officieel Renault Erkend
R parateur voor Walcheren
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
w
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
om
Offi i el R nau t Erkend
Repar t ur
r Walcheren
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vli singen
)
Tel:
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)
Uw multi m rken specialist
voor onderhoud en rep r ti aan el merk
u b
Officieel Rena l Erkend
Reparateur voor Walcheren
Uw multi merken specialist
voor n erhoud en r p ratie aan elk merk
ent u bij ons welkom
c eel
nault Erkend
Reparateur voor Walcheren
e
-417130
Mari Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www
.a
uto
Tel: 0118-488466
Mari Curieweg 3, 4389 WB Oost-Soubur (Vlissingen)
Uw multi merk n speciali t
voor n erhoud en r p ratie aan elk m r
ent u bij ons welkom
Officieel
naul
kend
Reparateur voor Walcheren
nl
130
Mari Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vli singen
)
w
wel
.nl
Tel: 0118-488466
Mar Curieweg 3, 4389 WB Oost-Soubur (Vlissingen)
Uw multi merken
voor onderhoud en reparatie
Officieel Renault Erk nd
Reparateur voor Walcheren
utodij
Uw multi merken s
voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons welko
Officieel Renaul Erk nd
R parateur voor Walcheren
www
Tel: 011 -4 7130
Mari Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Sou
Uw mult merken speciali
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Rena Erkend
R parateur voor Walcheren
www
Tel: 0118-417130
Mari C ieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vli singen
)
Tel: 0118-488466
Mar e Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vli singen
Uw multi merken s
voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons welk
cieel Renault Erkend
Re
parateur voor Walcheren
www.autodijkw
Uw multi merken s
voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons welko
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www.autodijkwe
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Sou
Uw multi merken specialis
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
cieel Renault Erkend
Rep
arateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
e Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www.autodijkwel.nl
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissinge
Uw multi m
voor onderhoud
bent u
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Uw multi m
voor onderhoud
bent
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
www.autodijkwel.nl
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
www
Te
Marie Curieweg 3, 43
Uw multi merken
voor onderhoud en reparati
bent u bij ons wel
Officieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen
)
Tel: 0118-488466
Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-So
Uw multi merken specialist
voor
n elk merk
m
ffici el R nault Erkend
parateu voo Walcheren
Uw multi merken special
ist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Renault Erk
end
Repar teur v or Walcheren
w
Tel: 0118-4 713
Marie
singen
)
w w
nl
Tel: 0118-488466
issingen)
U
w multi merken speciali t
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
Officieel Renau t Erkend
Reparateur voor Walche en
Tel: 0118-417130
Marie Curieweg 15,
)
Tel: 0118-488466
Marie Curiewe
zorgstroom.nl
Uw leven, Samen zorgen
Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u
toedoen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers,
vrijwilligers en andere zorgverleners zorgen we daarvoor.
Woont u in Oost-Souburg of Ritthem en heeft u verzorging of verpleging nodig?
Wijkteam Oost-Souburg - Ritthem staat voor u klaar.
0118 - 74 60 50
Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg
1,2-3 6-7,8
Powered by FlippingBook