Souburgsche Courant - page 1

1
waarin opgenomen ’t Putje
juni 2021
- verschijnt sinds 1894 -
Souburgsche
Courant
OOST-SOUBURG - Stichting Dro-
men voor Duchenne houdt zater-
dag 5 september de benefietdag
‘Frank 40’. Sporters laten zich
sponsoren om in en om het Nolle-
bos in Vlissingen geld op te halen
voor het goede doel: stichting Dro-
men voor Duchenne. “De voorbe-
reidingen lopen erg goed”, vertelt
stichtingsvoorzitter Frank van Iepe-
ren uit Oost-Souburg. “De eerste
inschrijvingen zijn binnen, een
hoop ondernemers willen ons hel-
pen en het ziet ernaar uit dat het
evenement kan doorgaan zonder al
te veel coronaperikelen.”
DOOR BRITTA JANSSEN
Van Ieperen wordt veertig jaar en dat is
best bijzonder, omdat hij de spierziekte
Duchenne spierdystrofie heeft. Dat is een
levensbedreigende aandoening waarbij
alle spieren in het lichaam hun kracht ver-
liezen. Patiënten komen uiteindelijk in een
rolstoel terecht en worden afhankelijk van
zorg, zoals beademingsapparatuur. Door-
dat de ziekte ook hart- en longspieren aan-
tast, wordt de helft van de patiënten niet
ouder dan dertig jaar. “Daarom is het zo
bijzonder dat ik mijn veertigste verjaardag
mag vieren”, vertelt Van Ieperen. Vanuit
het besef dat elke dag de laatste kan zijn,
zet de stichting, die de Souburger heeft
opgericht, zich in voor de dromen van
anderen. Zo probeert de stichting wensen
van Duchenne-patiënten, zoals een dagje
Efteling, in vervulling te laten gaan. “De
hele opbrengst van Frank 40 gaat naar
onze stichting. Deze middelen gebruiken
we onder meer om nieuwe droomwensen
te realiseren.”
Programma
Wie Van Ieperens verjaardag wil meevie-
ren, kan zich inschrijven voor verschil-
lende sporten op zaterdag 5 september.
‘Wandel, rol of doe mee aan de moun-
tainbike cross duathlon’, laat de stichting
weten. Deelnemers laten zich voor mini-
maal veertig euro sponsoren door kennis-
sen, collega’s, vrienden en familie.
‘Frank 40’ begint op 5 september om
9.30 uur met het ochtendprogramma, dat
bestaat uit een rol- en wandelonderdeel.
Deelnemers kunnen kiezen voor vijf of
tien kilometer en verzamelen zich voor de
start op het evenemententerrein aan de
Zwanenburgseweg. Zij volgen een route
door het Nollebos, over de boulevard en
door de omgeving van de Burgemeester
van Woelderenlaan en Vredehoflaan. De
route van tien kilometer komt ook door
Paauwenburg en het Vebenabos. De vijf
kilometer is toegankelijk voor mindervali-
den.
Om 13.00 uur start de cross duathlon
voor mountainbikers. Deelnemers wor-
den ‘weggeschoten’, waarna ze eerst 7,5
kilometer hardlopen over onverhard ter-
rein richting Westduin en dan over het
strand terug. Hierna stappen ze op de
mountainbike. De route bestaat uit twee
rondes van zo’n vijftien kilometer. Na de
mountainbikeronde lopen de deelnemers
nog eens vijf rondjes van een kilometer in
het Zwanenburgpark.
Naast de sporten zijn er activiteiten op het
evenemententerrein op het grasveld en
parkeerterrein aan de Zwanenburgseweg.
Er staan foodtrucks, een springkussen en
er is een verloting en muziek. Om 17.00
uur is er een dankwoord van de organisa-
tie, gevolgd door live muziek. ‘Frank 40’
duurt tot 20.30 uur.
De stichting kan nog vrijwilligers gebrui-
ken die willen helpen tijdens het evene-
ment. “We zijn op zoek naar mensen die
eerste hulp kunnen verlenen, willen hel-
pen op en rond het evenemententerrein,
deelnemers wijzen op de route en naar
verkeersregelaars voor de drukke plek-
ken.”
Evenement ‘Frank 40’ haalt geld op voor Stichting Dromen voor Duchenne
‘Bijzonder om mijn veertigste verjaardag te kunnen vieren’
Verder in deze courant:
pagina 3
Festiviteiten jubileum Vlijt
& Volharding opgeschoven
Woonzorgcentrum
wordt Zeeuws dorpje
pagina 5
pagina 7
Ovaa Motors verhuisd van
Souburg naar Vlissingen
Binnenkort begint de lootjesverkoop. “Het
idee is om een loterij te houden, waarbij
minimaal veertig prijzen te winnen zijn.
Lootjes kan men kopen bij diverse win-
keliers en horecaondernemers in onder
meer Oost-Souburg en waarschijnlijk ook
in Vlissingen en Middelburg. Tijdens het
evenement zijn er ook lootjes te koop.
De opbrengst hiervan gaat ook naar het
goede doel.”
De prijzen zijn op de dag van ‘Frank 40’
op te halen op het evenemententerrein.
Wie een lootje koopt, ziet meteen of hij of
zij iets gewonnen heeft.
“De prijzen worden aangeboden door
ondernemers uit Souburg, Vlissingen en
Middelburg. Er zijn gelukkig een hoop
bedrijven en ondernemers die ons willen
helpen het evenement tot een succes te
maken.”
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
.
Frank van Ieperen.
1 2-3,4-5,6-7,8
Powered by FlippingBook