Souburgsche Courant September 2022 - page 1

1
Souburgsche
Courant
Verder in deze courant:
pagina 3
Ritthem, ongeveer
honderd jaar
geleden
Oost-Souburgse
Rommelroute
op 17 september
pagina 5
pagina 7
Tunnel of
hoge brug?
september 2022
- verschijnt sinds 1894 -
Debby Vermaat (links) en Mariëlla Suurmond vormen samen het organisatieteam van het Burcht Festival op zaterdag 24 september 2022.
BURCHT FESTIVAL SOUBURG:
FRISSE BLIK OP VERBINDING EN DORPSGEVOEL
Stichting Activiteiten Souburg en Ondernemersvereniging AOS slaan samen nieuwe weg in
Mariëlla Suurmond (37), voorzitter en creatief brein van de Stichting Acti-
viteiten Souburg laat er geen misverstand over bestaan. “Er gebeurt al
jaren te weinig op Souburg en we hebben nu met een aantal partijen
de handen ineen geslagen. Daar is dit festival uit voortgekomen.” Debby
Vermaat (45) - vertegenwoordigt de ondernemersvereniging AOS - is het
daar hartgrondig mee eens.
DOOR ERICA VAN STRIEN
Mariëlla weet waar ze het over heeft. “Van-
uit de stichting verzorgen wij de optoch-
ten tijdens de Koningsdag, de Halloween
optocht en de gehele Sinterklaasintocht
en dat zorgt voor een groot en betrouw-
baar netwerk. We zijn erg tevreden over
de contacten die we met de gemeente
Vlissingen onderhouden, maar ze kennen
ons dan ook al jaren. Zij weten als wij iets
neerzetten dat we dat goed en volgens de
regels doen.”
Debby: “We merken als ondernemers ook
dat we minder mensen zien. En we willen
dat tij keren. Als we onze dorpskern echt
op de kaart willen zetten, dan moeten we
af van ons wat stoffige imago.”
Programma
De dames hebben in de programmering
de spot gezet op herstel van het dorps-
gevoel, saamhorigheid en gezelligheid.
En dat plan kon rekenen op enthousiaste
inzet van dorpsgenoten.
Zo kan er door alle leeftijden ingetekend
worden voor de zeepkistenrace en/of de
playbackshow. De DIOS dansvereniging
verzorgt optreden en de DJ’s uit het dorp
(DJ’s OostBoys) willen heel graag meewer-
ken om dit nieuwe festival een vliegende
start te geven. Zij verzorgen de muziek en
sluiten het festival af met een daverende
discoshow.
Vanzelfsprekend wordt er op het food-
plein uitstekend gezorgd voor alle bezoe-
kers en zijn er verschillende leuke activi-
teiten waar door een aantal ondernemers
ook prijzen aan verbonden worden.
Het programma is vrij toegankelijk van
10.30 uur – 19.00 uur. “En als het heel
gezellig is, mogen we wat langer door”,
zegt Mariëlla.
Jaarlijks terugkerend festival
Mariëlla en Debby zijn blij met de mensen
die vanuit hun eigen discipline energie en
daadkracht leveren aan een evenement
dat nog bestaansrecht moet verwerven.
Maar ze hebben een missie: een fris,
nieuw festival neerzetten voor het dorp
Souburg. Om het dorpsgevoel te verster-
ken en de verbinding met elkaar weer op
te zoeken. “Met het Burcht Festival willen
we de bezoekers laten ervaren en beleven
dat er een andere wind gaat waaien, met
een andere sfeer. En we gaan zó ons best
doen dat mensen die nu afgewacht heb-
ben, er de volgende keer beslist bij willen
zijn!”
Inschrijven of sponsoren
De Zeepkistenrace en Playbackshow gaat
op basis van inschrijving. Stuur voor deel-
name een mail naar: info@stichtingac-
tiviteitensouburg.nl. Ook sponsoren en
Vrienden van de Stichting zijn zeer wel-
kom.
Kijk voor actuele informatie op
de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270
O
Ost
-s
Ouburg
ge ak elijke winkel voor boeken, pasfoto’s, wenskaarten, kansspelen en tijdschrift
1 2-3,4-5,6-7,8
Powered by FlippingBook